Zasady przyjmowania i wydawania zwierząt

ZASADY PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT

Olsztyńskie Schronisko przyjmuje zwierzęta bezdomne, które zostały:

 • odłowione na terenie miasta Olsztyna w drodze zgłoszonej interwencji,
 • dostarczone z terenu miasta Olsztyna do biura schroniska, po uprzednim wypełnieniu stosownego formularza,
 • odebrane właścicielowi na podstawie decyzji administracyjnej jak też tymczasowo odebrane właścicielowi, na polecenie odpowiednich służb.

Przyjęcie zwierzęcia od właściciela zamieszkałego w Olsztynie odbywa się poprzez:

 • osobiste stawiennictwo właściciela zwierzęcia w biurze Schroniska,
 • poinformowanie o powodzie oddania zwierzęcia,
 • podpisanie formularza zrzeczenia się praw do zwierzęcia, na rzecz placówki Schroniska dla Zwierząt oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (konieczne jest okazanie dowodu osobistego).
 • przedstawienie dowodu aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie oraz szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym, jak też przekazanie informacji o ewentualnym dotychczasowym leczeniu / chorobach zwierzęcia,
 • wypełnienie ankiety dotyczącej zwierzęcia – jego przyzwyczajeń, uosobienia, charakteru, sposobu karmienia itp. Dzięki takim informacjom, możliwe jest w późniejszym czasie znalezienie odpowiedniego domu dla zwierzęcia.
 • uiszczenie w kasie Schroniska opłaty w wysokości 200 zł (wyłącznie gotówką) od zwierzęcia.

Zwierzęta posiadające właściciela spoza terenu miasta Olsztyna, nie są przyjmowane do naszej placówki.

Po przyjęciu zwierzęcia, zostaje mu nadany numer ewidencyjny. Zwierzęta przybywające do schroniska, w przypadku których nie ma informacji o dokonywanym dotychczas  leczeniu jak i szczepieniach, poddane zostają 14- dniowej kwarantannie. Po jej ukończeniu, jeśli nie zgłosił się pierwotny właściciel  zwierzęcia, zostaje ono zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym i wściekliźnie, odrobaczone, odpchlone, trwale oznakowane oraz wysterylizowane/wykastrowane.

Znakowanie oraz zabieg kastracji/sterylizacji nie dotyczy kotów oraz psów czasowo odebranych właścicielom do czasu orzeczenia przez Sąd przepadku tych zwierząt.

Po odbyciu wymienionych zabiegów, jeśli nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań, zwierzę może zostać przekazane do adopcji.

ZASADY WYDAWANIA ZWIERZĄT

Zwierzę, które przebywa w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie, może zostać adoptowane:

w następujących przypadkach:

 • ODBIERA WŁAŚCICIEL PSA

Osoba będąca prawowitym właścicielem psa, który trafił na kwarantanę olsztyńskiego Schroniska dla Zwierząt, może odebrać zwierzę, poprzez:

 • ukazanie dokumentu – np. książeczka zdrowia zwierzęcia udowadniająca prawo własności do danego zwierzęcia,
 • ukazanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • uiszczenie w kasie Schroniska opłaty w wysokości 60 zł (sześćdzięciu złotych - gotówką).

W przypadku jeśli właściciel nie posiada aktualnych szczepień zwierzęcia, wymagane jest przedstawienie poprzednio wykonywanych szczepień, na podstawie których Powiatowy Lekarz Weterynarii może podjąć decyzję o ewentualnym doszczepieniu zwierzęcia.

W takiej sytuacji koszt odbioru zwierzęcia wynosi 60 zł (sześćdziesiąt złotych - gotówką).

 • NOWY WŁAŚCICIEL PSA

Wszyscy czworonożni podopieczni olsztyńskiego Schroniska dla Zwierząt oczekują na dom stały / tymczasowy.

Warunkiem zaadoptowania psa lub kota, jest ukończenie przez niego okresu dwutygodniowej kwarantanny. Wyjątek stanowią zwierzęta oddane przez właścicieli, które posiadają pełen komplet szczepień jak też nie wykazują oznak choroby, wówczas takie zwierzę wyłączone jest z obowiązku przechodzenia kwarantanny.

Dorosłe psy i koty zamieszkujące olsztyńskie Schronisko w chwili wydawania do adopcji są:

 • zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym,
 • odrobaczone jak również zabezpieczone przeciwko pchłom i kleszczom,
 • trwale znakowane,
 • sterylizowane/kastrowane.
 • w przypadku dorosłych kotów, wykonywane są także testy wykluczające FIV i białaczkę.

W momencie adopcji pracownik Schroniska przekazuje osobie adoptującej książeczkę zdrowia czworonoga.

Szczenięta (do 4 miesiąca życia) jak i kocięta ( do 5/6  miesiąca życia) nie przechodzą okresu kwarantanny. W chwili wydawania do adopcji, przekazywana jest książeczka zdrowia z wykonanymi: odrobaczeniem, odpchleniem. W przypadku szczeniąt dodatkowo wykonywane są szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym oraz trwałe znakowanie.

Osoba zainteresowana adopcją psa powinna:

 • zadzwonić do Schroniska w celu wstępnej rozmowy przedadopcyjnej.
 • zjawić się w placówce Schroniska w celu odbycia kilku spacerów z wybranym psem, aby móc się z nim lepiej zapoznać, ocenić, czy spełnia on nasze oczekiwania.

W przypadku psów wykazujących oznaki agresji, lub psów rasy niebezpiecznej, Schronisko może wprowadzić obowiązek kilku wizyt przed adopcyjnych, jak też odbycia przez wyznaczonego pracownika Schroniska, wizyty sprawdzającej warunki bytowe osoby starającej się o adopcję.

 • Podpisać niezbędne dokumenty w biurze schroniska, tj.: umowa adopcyjna, dokument identyfikacyjny. Opłata w przypadku adopcji dorosłego psa wynosi 80,00 (osiemdziesiąt złotych).
 • W chwili adopcji należy posiadać ze sobą dowód osobisty oraz smycz i obrożę, w celu bezpiecznego i komfortowego przetransportowania zwierzęcia do miejsca docelowego.

Osoba zainteresowana adopcją kota powinna:

 • zadzwonić do Schroniska w celu wstępnej rozmowy przedadopcyjnej.
 • spędzić czas w budynku kociarni, aby móc spośród wszystkich zamieszkujących tam kotów trafnie wybrać swojego przyszłego towarzysza/ towarzyszy.
 • podpisać niezbędne dokumenty w biurze schroniska, tj.: umowa adopcyjna, dokument identyfikacyjny. Opłata w przypadku adopcji dorosłego kota wynosi 80,00 (osiemdziesiąt złotych).
 • W chwili adopcji należy posiadać ze sobą dowód osobisty oraz transporter w celu bezpiecznego i komfortowego przetransportowania zwierzęcia do miejsca docelowego.

ADOPTOWAĆ ZWIERZĘ MOŻE OSOBA:

 • dorosła, na podstawie ukazania dowodu osobistego;
 • odpowiednio przygotowana do adopcji – posiadająca niezbędne przybory opisane wyżej, która zapoznała się ze zwierzęciem i spełnia wszelkie wymagania adopcyjne.
 • zamieszkująca lokal własnościowy,
 • osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W innym przypadku wymagane jest przedstawienie odpowiedniej zgody ze strony właściciela lokalu na bytowanie zwierzęcia wraz z zamieszczeniem numeru kontaktowego do niego. Informacja taka jest weryfikowana przez pracownika Schroniska w drodze wykonania rozmowy telefonicznej.

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ADOPCJA TO CZĘSTO ZOBOWIĄZANIE NAWET NA KILKANAŚCIE NAJBLIŻSZYCH LAT, WIĘC DECYZJA O NIEJ POWINNA BYĆ PRZEMYŚLANA. INFORUJEMY, ŻE ADOPCJA TO PROCES, NIE WYDAJEMY ZWIERZAT NA PIERWSZEJ WIZYCIE.

 

PRACOWNIK SCHRONISKA MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA ZWIERZĘCIA W PRZYPADKU:

 • osoby będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Jeśli pracownik Schroniska posiada wątpliwości odnośnie stanu trzeźwości osoby odwiedzającej, ma prawo odmówić wydania zwierzęcia.

 • osoby agresywnej,
 • osoby, co do której istnieją uzasadnione informacje dotyczące  niewłaściwego, niehumanitarnego traktowania zwierząt w przeszłości,
 • osoby, wobec której  istnieje podejrzenie prowadzenia handlu zwierzętami,
 • osoby, która w przeszłości złamała warunki umowy adopcyjnej lub też bez uzasadnionej przyczyny zwróciła/porzuciła adoptowane wcześniej zwierzę.

W trosce o dobro i los zamieszkujących w olsztyńskim Schronisku zwierząt, pracownik Schroniska, po przeprowadzeniu wywiadu z osoba chcącą adoptować zwierzę może odmówić wydania zwierzęcia do adopcji.