1,5% podatku

Zachęcamy i prosimy o przekazywanie 1,5% podatku

KRS: 0000355809

Stowarzyszenie pomaga nam od 2010 roku i jest w ścisłej współpracy z naszą placówką. Dzięki przekazanemu od Was 1,5% podatku zrealizowało szereg inwestycji na terenie naszego schroniska, poprawiając ich warunki bytowe, a także na bieżąco pomaga naszym podopiecznym wymagającym specjalistycznego leczenia.