O placówce

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie w chwili obecnej jest jednostką budżetową będącą w strukturach Gminy Olsztyn. Mieści się przy ul. Turystycznej 2 w Olsztynie w miejscu  starego gospodarstwa. Piękne położenie tuż przy Lesie Miejskim i rzece Wadąg sprawia że spacery z podopiecznymi  są bardzo przyjemne dla zwierząt i odprężające dla ludzi. W placówce zatrudnionych jest 14 pracowników.

Początki Schroniska datowane są  od dnia 22.06.1976 roku, kiedy to Miejski Zarząd Gospodarki Terenami w Olsztynie  przekazał  Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Olsztynie  „…teren  państwowy położony przy ul. Turystycznej 2, o powierzchni ca 15000 m2 z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt …”.   Jak wynika z dokumentów przyczyna powstania schroniska była wtedy następująca   „…. Znaczna ilość psów i kotów jest widoczna, ilość ta z każdym rokiem się powiększa – tak w mieście jak i okolicy. Wiele jest wypadków pokąsania przez psy ludzi. Zwierzęta te wałęsają się, żywiąc się odpadkami żywności znajdujących się na śmietnikach. Polują na zwierzęta domowe i leśne.  Przez swój tryb życia są nosicielami wszelkiego rodzaju zarazków grożących dla ludzi i zwierząt domowych i leśnych. W wypadku epidemii wścieklizny , sytuacja może być groźna.  W tym świetle konieczność budowy schroniska jest konieczna. …”    I się zaczęło  w miejscu starego gospodarstwa rolnego na które składał się budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i stodoła  zaprojektowano i wybudowano nowoczesny jak na owe czasy kompleks schroniskowy.

zdjęcie starego dokumentuzdjęcie starego dokumentu

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie w czasie swojej działalności zmieniało miejsce w strukturze Gminy. Schroniskiem zarządzało  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,  Las Miejski w Olsztynie, aż w końcu  od 01.01.2000r. do chwili obecnej schronisko funkcjonuje jako odrębna jednostka budżetowa.

zdjęcie szkicuzdjęcie szkicu

Ostatnie 16 lat to czas zmian i rozwoju schroniska. W tym czasie przeprowadzono następujące inwestycje:

Rok 2000 - budowa  dwóch pawilonów dla psów i pola treningowego.

Rok 2003 – budowa  wolnostojącego pawilonu dla psów z wejściami do budynku.

Rok 2008 – budowa budynku kwarantannowego dla nowo przyjmowanych psów i kotów.

Rok 2009 – budowa kociarni podzielonej na cztery niezależne ogrzewane pomieszczenia z wybiegami dla kotów dorosłych.

Rok 2010 – budowa wybiegu dla psów aktywnych „ Brzozy” i budowa  trzech wybiegów dla psów  starszych (we współpracy ze stowarzyszeniem Zwierzyniec Św. Franciszka)

Rok 2012 - remont kapitalny budynku głównego z całkowitym przeorganizowaniem schroniskowych funkcji (przygotowywania i gotowania karmy). Zmieniono lokalizację  pomieszczeń socjalnych, księgowych i biurowych oraz utworzono salkę edukacyjną.  Dobudowano gabinet weterynaryjny z oddzielna salą chirurgiczną i laboratorium. Remont połączono z kapitalnym remontem pomieszczeń psiarni.

Rok 2012 - remont pawilonu wolnostojącego dla psów

Rok 2014 – budowa wiaty dla kotów finansowana przez stowarzyszenie Zwierzyniec Św. Franciszka

Rok 2015 - zadaszenie wybiegów dla psów w kwarantannie przez stowarzyszenie Zwierzyniec Św. Franciszka

Rok 2017 - powiększenie terenu i budowa nowego ogrodzenia wokół schroniska

Rok 2018 - remont kociarni z powiększeniem i zadaszeniem wiat, budowa wiaty dla kotów FIV+ FELV+ na kwarantannie, zadaszenie kojców 55-75 dla psów, budowa osobnej strefy i kojców dla psów agresywnych przez stowarzyszenie Zwierzyniec Św. Franciszka

Rok 2020 - 2021 remont pomieszczeń dla psów i kotów oraz korytarza w kwarantannie przez stowarzyszenie Zwierzyniec Św. Franciszka,

Rok 2021 - budowa 4 wybiegów dla psów wraz z wiatami przez stowarzyszenie Zwierzyniec Św. Franciszka oraz prywatnego darczyńcę,

Rok 2022 - odświeżenie i nowe wyposażenie budynku kociarni, 

Rok 2021 - do teraz - remont pawilonu dla psów finansowany przez stowarzyszenie Zwierzyniec Św. Franciszka.

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie nie mogłoby funkcjonować bez naszych sympatyków
i wolontariuszy, dzięki którym możliwy jest tak dynamiczny rozwój naszej placówki. Za wszystko serdecznie dziękujemy w imieniu naszym oraz naszych podopiecznych.

Budynek kwarantanny
Kociarnia "Kotułek"
Mieszkańcy Kotułka :)
Wybieg "brzozowy"
"wybieg "brzozowy"
Biurowa część Schroniska
kuchnia
Boksy dla psów
Wiata dla kotów