Nabór kandydatów na stanowisko opiekun zwierząt

Postępowanie dotyczące zatrudnienia pracowników w w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie na stanowisko - Opiekun Zwierząt

1. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy – opiekun zwierząt.
2. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należą:
1) przygotowywanie karmy (gotowanie),
2) karmienie i pojenie zwierząt,
3) wyjazdy na interwencje związane z wyłapywaniem zwierząt,
4) wyjazdy na interwencje związane m. in. z zaopatrzeniem,
5) wyjazdy na interwencje związane z obsługą imprez Schroniska,
6) sprzątanie boksów i innych pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta,
7) pomoc lekarzowi weterynarii w wykonywaniu zabiegów leczniczych i profilaktycznych,
8) prowadzenie prac porządkowych na terenie schroniska.
3. wymagania formalne wobec kandydata:
1) wykształcenie min. średnie;
2) prawo jazdy kategorii B;
3) doświadczenie w pracy ze zwierzętami (np. świadczenie usług wolontarystycznych);
4) przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierząt;
5) brak przeciwwskazań do pracy zmianowej w godzinach nocnych;
4. wykaz dokumentów jakie powinna zawierać oferta
1) CV,
2) ewentualne zaświadczenie o wolontariacie.
5. Terminy składania ofert na piśmie w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie lub na adres mailowy biuro@sdz.olsztyn.eu :
1) od 20.07.2022r. do 29.07.2022r. do godziny 12:00;
10 od 01.08.2022r. do 04.08.2022r. rozmowy kwalifikacyjne w godzinach 10:00 12:00 Wynik oraz przebieg postępowania konkursowego zostanie podany do publicznej wiadomości.