Nabór na stanowisko opiekuna zwierząt

Postępowanie dotyczące zatrudnienia  pracowników w  Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie na stanowisko  -   Opiekun Zwierząt (zgodnie z procedurą rekrutacji pracowników Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie)

 1. Nabór na istniejący wakat na stanowisku opiekun zwierząt.
 2. Opis stanowiska pracy – opiekun zwierząt.
 1. nazwa stanowiska:  opiekun zwierząt;
 2. miejsce w strukturze: opiekun bezpośrednio podlega Dyrektorowi;
 3. cel istnienia: opiekun zwierząt prowadzi bezpośredni nadzór nad zwierzętami w schronisku, w ramach którego  przygotowuje karmę dla zwierząt, karmi, poi, sprząta w pomieszczeniach,
  w których przebywają zwierzęta. Prowadzi odławianie zwierząt z terenu miasta Olsztyna. Współdziała w lekarzem weterynarii zatrudnionym w Schronisku w leczeniu i profilaktyce.  Wykonuje interwencje m. in.  związane z zaopatrzeniem oraz obsługą imprez prowadzonych przez Schronisko.  Możliwa praca w trybie zmianowym.
 1. Wymagania wobec kandydatów na stanowisko opiekun zwierząt.
 1. wykształcenie min. średnie;
 2. prawo jazdy kategorii B;
 3. doświadczenie w pracy ze zwierzętami (np. świadczenie usług wolontarystycznych);
 4. przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierząt;
 5. brak przeciwwskazań do pracy zmianowej w godzinach nocnych;
 1. Ogłoszenie o naborze zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.schronisko.olsztyn.eu oraz Urzędzie Pracy w Olsztynie.
 2. Terminy składania ofert na piśmie w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie lub na adres mailowy biuro@sdz.olsztyn.eu:
 1. od 21.10.2022 r. do 28.10.2022 r. do godziny 12:00;
 2. od 31.10.2022 r. do 03.11.2022 r. rozmowy kwalifikacyjne w godzinach 10:00-12:00.
 1. Postępowanie konkursowe i wybór kandydata.

Po upływie terminu składania ofert tj. 28.10.2022 r. komisja konkursowa powołana na podstawie Zarządzenie dyrektora nr 6/2022 w składzie: Przewodnicząca – Justyna Kowalkowska, członek - Agata Jastrzębska, członek - Marek Zalewski, dokona oceny formalnej ofert oraz przedstawi Dyrektorowi  oferty dopuszczone do dalszego postępowania – rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Z postępowania zostanie spisany protokół z opisem sposobu dokonania wybory i uzasadnieniem dokonanego wyboru.
 2. Wynagrodzenie: 3,010 zł plus pozostałe składniki wynagrodzeń osobowych.
 3. Wynik postępowania konkursowego zostanie podany do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie

 1. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy – opiekun zwierząt.
 2. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należą:
 1. przygotowywanie karmy (gotowanie);
 2. karmienie i pojenie zwierząt;
 3. wyjazdy na interwencje związane z wyłapywaniem zwierząt;
 4. wyjazdy na interwencje związane m. in. z zaopatrzeniem;
 5. wyjazdy na interwencje związane z obsługą imprez Schroniska;
 6. sprzątanie boksów i innych pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta;
 7. pomoc lekarzowi weterynarii w wykonywaniu zabiegów leczniczych i profilaktycznych;
 8. prowadzenie prac porządkowych na terenie schroniska.
 1. Wymagania formalne wobec kandydata:
 1. wykształcenie min. średnie;
 2. prawo jazdy kategorii B;
 3. doświadczenie w pracy ze zwierzętami (np. świadczenie usług wolontarystycznych);
 4. przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierząt;
 5. brak przeciwwskazań do pracy zmianowej w godzinach nocnych.
 1. Wykaz dokumentów jakie powinna zawierać oferta
 1. CV;
 2. ewentualne zaświadczenie o wolontariacie;
 3. CV musi zawierać dopisek „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
 1. Terminy składania ofert na piśmie w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie lub na adres mailowy biuro@sdz.olsztyn.eu:
 1. od 21.10.2022 r. do 28.10.2022 r. do godziny 12:00;
 1. od 31.10.2022 r. do 03.11.2022 r. rozmowy kwalifikacyjne w godzinach 10:00 12:00.