Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych lub  ich  mieszańców należy:

 1. Pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek. Można napisać go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obowiązkowy).
 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty (oświadczenie oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie)
 3. Dokonać opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców i dowód jej wniesienia dołączyć do wniosku.
 4. Skompletowane dokumenty złożyć w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie lub wysłać pocztą.
 5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawa zostanie załatwiona w  ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 6. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub można odebrać  ją osobiście w Schronisku dla  Zwierząt w Olsztynie  (w tym celu konieczna będzie stosowna deklaracja na  wniosku).
 7. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 2. Rodowód charta lub oświadczenie właściciela w przypadku mieszańca charta.
 3. Świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia  - 82 zł,
Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
PKO Bank Polski S.A.
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
Kody do dokonywania płatności z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz.909).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

 1. WNIOSEK CHARTY
 2. OŚWIADCZENIE CHARTY
 3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH